Провідміняти числівник 15

Провідміняти числівник 15

 • Н.Р.Д.Зн.Ор.М.одинодногоодномуодин (одного)одн-им(на) одномуоднаодно (одн)однйоднуодною (одню)(на) однйсереднй рдмножинаН.Р.Д.Зн.Ор.М.однеодногоодномуодне (одно)одним(на) одномуоднодниходнимодн (одних)одними(на) одних2. Вдмнювання числвниквдва, три, чотири.Числвникдвазмнються за родами (чол. середнй-два; жночий-дв):чол. сер.рджночий рдН.Р.Д.Зн.Ор.М.двадвохдвомдва (двох)двома(на) двохдвдвохдвомдв (двох)двома(на) двохЧислвникитричотириза родами не змнюються:Н.Р.Д.Зн.Ор.М.тритрьохтрьомтри (трьох)трьома(на) трьохчотиричотирьохчотирьомчотири (чотирьох)чотирма(на) чотирьох3. Вдмнювання числвникв вдпятидодесятита числвникв на-дцять-десят:Н.Р.Д.Зн.Ор.М.шстьшести (шстьох)шести (шстьом)шсть (шстьох)шстьма (шстьома)(на) шести (шстьох)
  Н.Р.Д.Зн.Ор.М.чотирнадцятьчотирнадцяти (чотирнадцятьох)чотирнадцяти (чотирнадцятьом)чотирнадцять (чотирнадцятьох)чотирнадцятьма (чотирнадцятьома)(на) чотирнадцяти (чотирнадцятьох)
  Н.Р.Д.Зн.Ор.М.шстдесятшстдесяти (шстдесятьох)шстдесяти (шстдесятьом)шстдесят (шстдесятьох)шстдесятма (шстдесятьома)(на) шстдесяти (шстдесятьох)
  4. Вдмнювання числвниквсорок, девяносто, сто.Ц числвники мають дв неоднаков вдмнков форми:Н.Р.Д.Зн.Ор.М.сороксорокасорокасороксорока(на)сорокадевяностодевяностадевяностадевяностодевяноста(на)девяностастостастастоста(на)ста5. Вдмнювання числвниквдвст-, чотиристата числвникв на-сот.У цих числвникв при вдмнюванн змнюються обидв складов частини:Н.Р.Д.Зн.Ор.М.двстдвохсотдвомст-амдвстдвомастами(на) двохстахтристатрьохсоттрьомстамтристатрьомастами(на) трьохстах
  Н.Р.Д.Зн.Ор.М.пятсотпятисотпятистампятсотпятьмастами (пятьомастами)(на) пятистах
  6. Числвникитисяча, мльйон, мльярд, нульвдмнюються як менники, що належать до вдповдних вдмн.7. Вдмнювання збрних числвникв у непрямих вдмнках збгаться з вдмнюванням вдповдних кльксних числвникв, але тльки з х вторинними формами:Н.Р.Д.Зн.Ор.М.пятеропятьохпятьомпятеро (пятьох)пятьома(на) пятьох8. При збрних числвниках обидва, обидв вживаються менники у називному вдмнку множини, як при числвниках два, дв (обидва плуги, обидв книжки), але при числвнику обо менник ставиться у родовому вдмнку множини (обо хлопят):Н.Р.Д.Зн.Ор.М.обообохобомобо (обох)обома(на) обохобидва (обидв)обохобомобидва-обидв (обох)обома(на) обох9. При вдмнюванн дробових числвникв перша частина змнються як кльксний числвник, а друга- як порядковий:Н.Р.Д.Зн.Ор.М.одна другаодн (одно) другооднй другйодну другуодню (одною) другою(на) однй другй10. У складених порядкових числвникв вдмнються лише останнй компонент:Н.Р.Д.Зн.Ор.М.сто пятдесят сьомийсто пятдесят сьомогосто пятдесят сьомомусто пятдесят сьомий (сто пятдесят сьомого)сто пятдесят сьомим(на)сто пятдесят сьомому
 • Нв.пятнадцять
  Р.пятнадцятьох
  Д.пятнадцятьом
  Зн.пятнадцять
  Ор.пятнадцоьтьома
  М.на пятнадцятьох

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *